ارزش هایی که ما آنها را باور داریم...

هزاران نفر از مردم دنیا با فرهنگ های مختلف برای پوراتوس کار می کنند و این تنوع و گوناگونی باعث شده که این شرکت بهترین توسعه و گسترش را داشته باشد. با باور این ارزش ها است که ما می توانیم به درستی بهترین ها را به مشتریان خود ارائه دهیم. در طول این سال ها بر اساس روش هایی که بر پایه اعتماد دو طرفه و شراکت اطلاعات بوده است، افسانه پوراتوس را بسط داده و سبب رشد آن شده ایم. این اعتماد به ما، قدرت خلق ایده ها و دیدگاه هایمان را داده است و این به نوبه خود به اقدام ها و عملکردهای ما الهام بخشیده و جهت داده است، بنابراین شما به عنوان مشتریان ما می توانید به شرکت و کارمندانش اعتماد داشته باشید.

روحیه تیمی

با کار کردن با یکدیگر لذت بیشتری برده و بیشتر بدست می آوریم و باور داریم که پیشروی و پیشرفت حاصل تلاش همه قسمت ها است.

اصول اخلاقی

با وجدان بودن، وجدان کاری حفظ استانداردهای حرفه ای، احترام به تعهدات و اطمینان کامل از سلامتی غذا از اصول اخلاقی ماست.

کیفیت

همیشه رسیدن به کیفیت اولین قدم ماست و به دنبال آن همیشه دنبال بهبود کیفیت هستیم.

اشتیاق

اشتیاق و شوق ما، کمک به مشتریان برای گسترش کسب و کارشان با ایده های جدید و همچنین ایجاد یک محیط کار است که مردم را تشویق به پیشرفت کند.

جسارت و شهامت

به تصرف در آوردن فرصتها، هرگز ما را از امتحان کردن ایده های جدید نمی ترساند.

دید و بصیرت

نوآوری توأم با دید و بصیرت است. بر اساس تجربه، خود را مشتاقانه برای آینده همیشه در حال تغییر و رسیدن به افق های جدید و کمک به مشتریان، آماده می کنیم.