Taste Tomorrow

Video

با Taste Tomorrow، پوراتوس یک بینش و دید عمیق درباره رفتار و انتخاب های مصرف کنندگان در داخل و خارج و روند توسعه بازار آینده در عرصه نان، شیرینی و شکلات را در اختیار مشتریان خود قرار می دهد. ما با حدود 11000 مصرف کننده در 25 کشور درباره نحوه انتخاب، نگرش و ادراک آنها از محصولات نان، شیرینی و شکلات مصاحبه کردیم. 

این بررسی جهانی منحصر بفرد، دیدگاه های جدید و شگفت انگیزی را برای ما روشن کرد. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت Taste Tomorrow مراجعه کنید.

Latest Stories

Something went wrong when trying to load the stories...