مرکز نوآوری منطقه ای

innovation centres پوراتوس متشکل از یک شبگه گسترده جهانی از مراکز نوآوری است که علاوه بر دعوت شما برای شرکت در کلاسهای آموزشی ، به جنبه های خاص از محصولات، تولیدات، و برنامه های کاربردی میپردازد.

 در این مراکز  نوآوری و تخصصی، میکوشیم تا در توسعه ایده های جدید و پیاده کردن تکنولوژی در عمل به شما کمک کنیم. به علاوه، این مراکز بخش اصلی در روند تلاشهای R&D میباشد که اغلب بر اساس بینش و تجربیات بدست آمده از تماس مستقیم با شما است.