راه حل هایی برای خمیرهای منجمد

Frozen dough solutions با تکنولوژی Frostec ، پوراتوس به سوالات و چالش های شما در مورد تکنولوژی انجماد در نانوایی جواب می دهد.

راه حل های Frostec  ترکیبی از دانش تکنولوژی بهبود دهنده ها، دستورالعمل های پخت و پارامترهای مراحل مختلف تولید است . این ترکیبات آرامش ذهنی و آسودگی خاطر شما را فراهم می کند.

هیچ سنگی بدون چرخش نمی ماند، هیچ راهی کشف نشده باقی نمی ماند، حتی اگر راه حل های ما در قطب جنوب باشد

تاریخچه...

زمانی که پوراتوس در اواخر دهه 1970 تکنولوژی  S-kimo را ارائه کرد، اولین شرکت تولیدکننده ترکیبات نانوایی بود که بهبوددهنده هایی تخصصی برای رفع نیاز تولیدکنندگان خمیرهای منجمد را فراهم آورد. در طول مدتی بیش از 35 سال پوراتوس در ارائه راه حل هایی برای خمیرهای منجمد و فرایند آنها  پیشرو بوده و تا به امروز شوق یافتن راه کار های بهتر برای تکمیل تکنولوژی خمیرهای منجمد ، پوراتوس را به ادامه تحقیقات در این زمینه وادار داشته است .

آیا می دانستید

علیرغم گذشت چهل سال از توسعه ی این تکنولوژی، Kimo همچنان کامل ترین راهکار برای تولید خمیرهای منجمد غیر تخمیری است.

مقاله های مرتبط

محصولات مرتبط

مدارک همراه

سایت های همراه