گروه خوشمزه و سالم

Great Taste and Wellness

گروه تغذیه و سلامتی برای پاسخ به نیاز مشتریان، محصولاتی کم چرب، کم نمک و شکر، با فیبر بالا و کاهنده کلسترول را طراحی و تولید نموده است.

محصولات تغذیه و سلامتی خوش طعم بودن و ویژگی های سلامتی را توأمان دارند. این گروه محصولات، نتیجه تحقیقات گسترده و وسیعی است، که با اثبات مزایای سلامتی آن و تطابق محصولات با شواهد علمی  و مطابق با قوانین هر منطقه ای به مشتریان عرضه  می شود و به مشتریان پوراتوس فرصتی مناسب برای تولید محصولات نهایی سلامت داده می شود. گروه تغذیه و سلامتی ما برای پاسخ به درخواست مصرف کنندگان محصولاتی شامل غلات کامل، کم چرب، کم نمک و کم شکر را طراحی و تولید کرده است .