باگت

باگت فرانسوی یک نان شناخته شده در جهان است که دارای شخصیت و ساختار خاصی است: پوسته نرم در پوسته ترد است. در گذشته، کباب های نان در روستای کوره پخت و پز پخته شده بودند، در سال 1920، یک قانون به منظور جلوگیری از مشغول کردن نانوایی ها قبل از 4 صبح گذشت. این باعث ناپدید شدن نان سنتی در زمان صبحانه شد. باگت نازک تر، نازک تر این مشکل را حل کرد زیرا می توان آن را آماده کرد و خیلی سریع تر پخته شد. نانوایی ها در پاریس شروع به رقابت کردند تا جدیدترین نان را ارائه دهند و به تقاضای آنها 3 بار در روز پخته شوند و برای مدت کوتاهی بیشتر از پوسته ها و خرده پوسته ها استفاده می کردند. باگت متولد شد و فتح جهان را آغاز کرد.

راه حل هایی برای بهبود کیفیت