نان همبرگری

نان همبرگر نان نرم است. با اضافه کردن گوشت، کاهو، گوجه فرنگی و ادویه جات ترشی جات به نصف خرد شده، شما یک "همبرگر" می کنید. اولین کسی که برای خدمت یک همبرگر در یک خمیر بود، به احتمال زیاد اسکار وبر بیلبی بود، که یک خمیر گوشت گوشتی را روی نانهای پخته شده توسط همسرش خدمت کرده بود، اما آنها بیشتر شبیه رول بود و لزوما حباب واقعی همبرگر نیست. به طور کلی پذیرفته شده است که هامبورگ مدرن مدرن در سال 1916 توسط آشپزی به نام والتر اندرسون اختراع شد. او با ایجاد کوره مدرن اعتبار دارد. پنیر همبرگر طراحی شده است تا دور اما تخت باشد. آنها به طور معمول وسیع تر از قدشان هستند و بنابراین می توانند راحت تر هماتنگ و توپینگ همبرگر را بدون اضافه کردن ارتفاع زیاد اضافی نگه دارند.