نان جو

نان چاودار با ترکیب آرد چاودار با آرد گندم ساخته شده است.

نان چاودار یک نوع نان ساخته شده با مقادیر مختلف آرد از دانه های چاودار است. این می تواند رنگ نور یا تاریک باشد، بسته به نوع آرد مورد استفاده و افزودن عوامل رنگ آمیزی، و معمولا از نان ساخته شده از آرد گندم چگال تر است. این فیبر بالاتر از نان سفید است و اغلب رنگ تیره تر و طعم قوی تر دارد.

راه حل هایی برای بهبود کیفیت