محصولات شیرین

Brioche Nanterre کریستال کلاسیک فرانسوی است که دارای ساختاری بسیار نرم و مرطوب و کرم های ظریف است. Brioche Nanterre در پاریس در زمان کاترین د Medicis متولد شد. قبلا، briows در همه جا در فرانسه پخته شده بود، اما فقط در پاریس بود که بریچ به جای مخمر ساخته شده بود. در حالی که استاندارد های پاریسی پاریسی در آن زمان دارای یک شکل معمولی گرد با "سر" بود، سنتی Brioche Nanterre با دو ردیف از چندین توپ خمیر مشخص شده است. این بریچ توسط پاریس بسیار مورد قدردانی قرار گرفت و مورد استفاده قرار گرفت در جداول پادشاهان و شاهزادگان. قابل توجه، لوئیس XV مشتاق این بریچ بود. امروزه برای سالمندان بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است، امروز بریچ تبدیل به یکی از شایعترین نانهای نرم و شیرین در سراسر فرانسه شده است.