امولسیفایرها

امولسیفایرها به بهبود تازگی و کیفیت کلی محصولات نانی کمک می کند و باعث تحکیم فرایند تولید می شود. مونوگلیسرید ها، دتام و SSL از رایج تریم امولسیفایرهای مورد استفاده هستند.

فواید استفاده از امولسیفایرها چه هستند؟

امولسیفایرها کاربرد های زیادی در آماده سازی غذا دارند. در دنیای نان و شیرینی، فواید زیادی برای مصرف کننده و تولید کننده محصولات نانی خواهد داشت. این فواید عبارت اند از: 

  • خواص عالی خوراکی
  • عمر مفید طولانی تر
  • ظاهر زیبای محصول
  • کاهش چربی
  • کیفیت ثابت
  • استحکام خمیر
  • کاهش ضایعات
Emulsifiers for industry

ویژگی خاص امولسفایرهای پوراتوس چه هستند؟  

گستره اطلاعات مولتک

مونو و دیاستیل اسید استر جوش شیرین و دی گلیسیرید اسید های چرب (E472e) عموما در محصولات نانی، به ویژه نان های ترد، استفاده می شود. این امولسیون کننده هال به افزایش حجم نان های پخته شده کمک می کند.

گستره مونو مولتک

مونو و دیگلیسرید اسید های چرب (E471) به صورت گسترده در محصولات نانی به منظور بهبود خواص خوراکی استفاده می شود.

گستره SSL مولتک

سدیم استرویل 2 لاکتیلات (E481) عموما در نان های نرم مثل نان تست و نان کماج و شیرینی ها به منظور بهبود خواص خوراکی  استفاده می شود.

تحقیق و توسعه

هدف ما در پوراتوس این است که برای شما شریک قابل اطمینانی باشیم. به همین دلیل است که ما زمان، تلاش و منابع مالی زیادی را در تحقیق و توسعه صرف می کنیم که این همان محرک فرایند ابتکاری ما است.

Discover

All services

مرکز نانوایی صنعتی

نانوایی های صنعتی و نیمه صنعتی در جهان با چالش هایی دست و پنجه نرم می کنند که بسیار متفاوت تر از چالش هایی است که پیشه وران با آن رو به رو می شوند و عمدتا به خاطر تفاوت ها در مقیاس و سرعت تولید است برای کمک به مشتریان صنعتیمان و چیره شدن بر این چالش ها، مرکز نانوایی بین المللی مان را تاسیس کرده ایم.

Discover

All services