روش تهیه:

زمان میکس: 4 دقیقه با سرعت کم و 6 دقیقه با سرعت متوسط

دمای خمیر:  22-20 درجه سانتیگراد

زمان استراحت: 30 دقیقه در یخچال

لمینیت کردن:  تعداد لایه های 3*3 با استراحت 10 دقیقه ای در  بین فواصل لمینیت کردن در یخچال 

اندازه برش:   ضخامت خمیر 3 میلیمتر. خمیر را در مثلث های با قاعده 10 سانتیمتر و اضلاع 20 سانتیمتر برش دهید.

تخمیر نهایی: مدت 65 تا 70 دقیقه در دمای 32 درجه سانتیگراد و رطوبت 75% ، روی خمیر را با براق کننده سانست پوراتوس تزیین کنید.

دمای فر: 180 درجه سانتیگراد

زمان پخت: 15 دقیقه بدون بخار