تاپفیل

Topfil تاپفیل مجموعه وسیعی از مغزی های میوه ای تهیه شده از تکه های میوه تازه می باشد که جهت بهبود بافت و زیبایی ظاهری محصول تولید شده است.
تاپفیل مجموعه وسیعی از مغزی های میوه ای تهیه شده از تکه های میوه تازه می باشد  که جهت بهبود بافت و زیبایی ظاهری محصول تولید شده است. این مجموعه به منظور تامین نیاز مشتریان حرفه ای طراحی شده است. 
و اما راز این محصول چیست؟ ما توت های وحشی را مستقیما از جنگل جمع آوری می کنیم. جهت حفظ طعم محصول نهایی، توت های وحشی در طبیعت در طول تابستان با دست چیده می شوند. به این دلیل تاپفیل ها طعم تازگی تابستان را در خود حفظ می کنند.
Topfil Flavors
1- مجموعه وسیعی از مغزیهای میوه ای با 90% تکه های میوه
2- ما متعهد به تبدیل فرهنگهای غذایی محلی به فرصت های جدید هستیم.
3- افزودن طعم خوشایند و عملکرد عالی