پیام گلنان

  پیام گلنان اولین نشریه تخصصی صنعت نان کشور

خوشحالیم که پس از حدود هجده سال از انتشار چاپ اولین شماره نشریه تخصصی صنایع نان، شیرینی و شکلات که در این مدت الهام بخش بسیاری از فعالیت‎های آموزشی، عملیاتی این صنایع در کشور بوده است، با توجه به شرایط موجود و ضرورت الکترونیکی شدن بیشتر فعالیت‎های روزانه، همچنین با هدف حفظ محیط‌ زیست و امکان در دسترس بودن بیشتر نشریه برای همراهان همیشگی ما، از این پس، نشریه پیام گلنان در این صفحه در دسترس خواهد بود.

امیدواریم با این روش بیشتر از همیشه بتوانیم در کنار شما عزیزان باشیم. هر گونه نظرات وپیشنهادات خود را درمورد نشریه به آدرس ایمیل مربوط به این بخش ارسال نمایید.

payamegolnan@golnanpuratos.com

مجله شماره 105

مجله شماره 106

مجله شماره 104

مجله شماره 103

مجله شماره 101

مجله شماره 102

مجله شماره 100