فرصت های شغلی

ezffzef

با بیش از 7000 کارمند در 68 شعبه در سراسر دنیا (رشد 30درصدی تعداد کارمندان از سال 2012 تا2016)، پوراتوس شما را دعوت می کند تا به تیم جهانی و در حال رشد ما بپیوندید.

فعالیت در گلنان پوراتوس

کارمندان ما با استعداد بالا و شور و اشتیاق به کار خود مشغول هستند. ما در گلنان پوراتوس با ارزش ها و وظایف کاری به شما برای رشد این جادو کمک می کنیم.

شغل خود را بسازید

به اشتراک گذاشتن دانش جهانی از طریق شبکه های داخلی و خارجی، اعمال بهترین عمل ها، ابتکارات و ظرفیت ها از طریق سازمان ما. در پوراتوس بر اهداف بلند مدت باور داریم تا پیروزی های زود گذر و سریع. در دانشگاه خانگی پوراتوس، هر یک از کارکنان تجارب یادگیری خود را شکل می دهند. این امر موضوعات فنی و مهارت های نرم را پوشش می دهد. هدف ما اجازه دادن به رهبران آینده مان برای تبدیل شدن به سفیران مشتاق فرهنگ پوراتوس مان است. از آنجایی که تعدادی از متخصصان تمایل به مدیر شدن دارند، ما یک مسیر رقابتی ایجاد کرده ایم که به متخصصان این اجازه را می دهد تا مسئولیت های بیشتری را به دوش بکشند. برای هر سطح از توسعه –برای متخصص و مدیر- مهارت های خاصی تعریف شده است.

سفر پوراتوس

سفر آموزشی شما در پوراتوس در روز اول آغاز خواهد شد که در آن روز شما به برنامه ما وارد می شوید.

در طی شش ماه اول این برنامه، تاریخ، فرهنگ و محصولات شرکتمان، مشتریان و مصرف کنندگانمان به شما معرفی می گردد و با سهامداران اصلی جلسه برگذار خواهید کرد و خود را به پوراتوس معرفی خواهید نمود.

مردمان بزرگ تفاوت را ایجاد می کنند

در پوراتوس می توانیم اعتقاد داشته باشیم که برتری افراد ما می تواند موفقیت گروه ما را تضمین کند. این اعتقاد شرکت ما است که پیشینه متفاوت، تجربیات، دانش، مهارت و ایده های افراد ما به ما کمک می کند تا یک سازمان جهانی قوی تر را ایجاد کنیم.

سازمان ما

درباره گروه پوراتوس، سازمان جهانی و با رویکرد مشتری محور بیشتر بدانید.

اطلاعات بیشتر

درباره ما بیشتر بدانید