حضور جهانی

پوراتوس یک گروه جهانی با شعبه های محلی در 63 کشور جهان است. محصولات این گروه در بیش از 50 شعبه از 4 قاره گسترش یافته، و در بیش از 100 کشور جهان فروخته می شود. در سراسر جهان، روزانه تعداد بیش از 5600 نفر به مشتریان ما یاری میرسانند. کلیه فعالیتها از دفتر مرکزی جهانی ما در بلژیک مدیریت میشود..
You need to upgrade your Flash Player