نحوه عملکرد ما

جادوی پوراتوس

هر کجا که کار کنیم، به مردم نزدیک می شویم.

ما سخت کار می کنیم تا فرهنگ کشور و نحوه انجام کار ها را بفهمیم. این کار را به دو علت انجام می دهیم: خدمت کردن بهتر به مشتریان آن کشور ها و همچنین درگیر ساختن خود به منظور اشتراک گذاری و فرهنگ محلی و جهانی.

ما ارزش های مشترک را به اشتراک می گذاریم و یک راه مشترک برای انجام کار های جهانی را ایجاد می کنیم. ما به آن جادوی پوراتوس می گوییم. همه آن از تجربیات ما در مورد کار کردن در فرهنگ های مختلف با بهترین نانوایان و شیرینی پز ها و شکلات ساز ها است.

الهام بخشی و نوآوری

با هر کسی که کار می کنیم، می خواهیم که منبع ایده های جدید و اطمینان باشیم. فکر می کنیم که مردم به شکل فزاینده ای به استاندارد های بالاتری در غذا هایشان انتظار دارند پس ما با مشتریانمان به عنوان شرکای قابل اعتماد کار می کنیم تا این انتظارات را براورده کنیم. رویکرد ما مبتنی بر 6 ارزش اصلی پوراتوس است که در زیر آورده شده.

روحیه تیمی

روحیه تیمی

روحیه تیمی بخش ضروری روش انجام کسب و کار است. با کار کردن با یکدگیر می توانیم به چیز های بیشتری برسیم.

اشتیاق

اشتیاق

با اشتیاق زیاد می توانیم به مشتریانمان کمک کنیم تا کسب و کارشان را با ایده های جدید گسترش دهیم. با ایده های بزرگ می توانیم یک محیط کاری ایجاد کنیم که مردم را برای گسترش کار تشویق می کند.

اصول اخلاقی

اصول اخلاقی

در هر کاری که انجام می دهیم، تصمیماتمان را با اصول اخلاقی، می گیریم و عذاب وجدان نخواهیم داشت و استاندارد های حرفه ای مان را حفظ می کنیم. به تعهداتمان افتخار می کنیم و سلامت کامل غذا ها را تضمین می کنیم.

شجاعت

شجاعت

اشتیاق چیزی جز شجاعت نیست. تسخیر فرصت ها نیازمند شجاعت است. هرگز از امتحان کردن کارها نترسید

کیفیت

کیفیت

برای اولین بار و همیشه آن را درست انجام دهید و به دنبال بهبود آن باشید. هیچ چیزی بهتر از کیفیت نیست.

دیدگاه

دیدگاه

ابتکار نیاز به دیدن دارد. این دید تجربه را می سازد. برای جست و جوی مشتاقانه در مورد افق های جدید و کمک به مشتریانمان برای آماده سازی آینده ای متغیر.

سازمان ما

درباره گروه پوراتوس، سازمان جهانی و با رویکرد مشتری محور بیشتر بدانید.

Discover

نوآوری

با نگاهی به تاریخچه غنی ما می توان دریافت نوآوری بزرگترین دارایی و نقطه فروش منحصربفرد ماست.

Discover