جاده سلامت بین سایتی

ایجاد مسیر سلامتی گلنان پوراتوس

نیروی انسانی از منابع مهم هر سازمان است. حفظ و ارتقا این سرمایه از اولویت های مدیران مجموعه های پیشرو می باشد. در گروه پوراتوس نیز سالم سازی محیط، ارتقای بهره وری و صیانت از سلامت همکاران در سرلوحه امور قرار داده شده است. در همین راستا چالش مسافت بیش از 500 متری بین دو سایت تولیدی گلنان پوراتوس و ضرورت رفت و آمد مستمر پرسنل بین این دو سایت، به عنوان یک فرصت، مغتنم شمرده شده و با ایجاد مسیر دوچرخه سواری بین این سایت ها، همکاران را به روی آوردن به این ورزش سالم و مفرح تشویق کرده است.

در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شرکت، علاوه بر بسترسازی مسیر مذکور، در دوطرف این مسیر که به جاده سلامتی شهرت یافته است، یکصد و پنجاه اصله نهال توت و زیتون تلخ کاشته شده است که علاوه بر کاهش آلاینده ها، فضایی مناسب، شاداب و سالمی را در این منطقه فراهم کرده است. 

در این پروژه تعدادی دوچرخه برای استفاده همکاران فراهم شده و دو ایستگاه نگهداری دوچرخه نیز در سایت های تولیدی طراحی شده است. 

ترویج فرهنگ پیاده روی و دوچرخه سواری و گسترش استفاده از وسایل حمل و نقل سبز، علاوه بر مزایای اقتصادی و زیست محیطی، در ارتقای سلامت نیروی انسانی که از اولویت های گلنان پوراتوس می باشند نیز موثر بوده است.

بلاگ

۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۱