جستجوهای اخیر: مغزی ها کرمفیل ویوافیل

Scroll

جستجوی محصولات

گلنان پوراتوس محصولات و راه حل های نوآورانه را برای نانوایان، قنادان و شکلات سازها ارائه می دهد

یافتن

جستجوی دستورهای پخت

گلنان پوراتوس محصولات و راه حل های نوآورانه را برای نانوایان، قنادان و شکلات سازها ارائه می دهد

یافتن

خدمات

گلنان پوراتوس شهرت زیادی در تولید مواد اولیه و راه حل های برای نانوایی ها، نان و نوشیدنی ها و نوشیدنی ها در سراسر جهان دارد

یافتن

بینش مصرف کننده

در بینش مصرف کننده، ما می خواهیم که بدانیم مصرف کننده به چه نیاز دارد، چه درخواستی دارد و انتظارش از محصولات غذایی چیست و چگونه تصمیم می گیرند.

یافتن

Taste Tomorrow

طعم فردا

طعم فردا

طعم فردا به شما بینش عمیقی در مورد گرایش مصرف کنندگان محلی و جهانی می دهد. برنامه سفری را چیدیم تا با 11000 مصرف کننده در 25 کشور جهان در مورد انتخاب، بینش و درک آن ها در مورد صنعت نان مصاحبه کنیم. تحقیق طعم فردا تایید می نماید که مصرف کنندگان می خواهند حرفی در مورد محصولاتی که به این طریق می آیند داشته باشند. در این بخش در مورد قوانین مصرف کنندگان یاد بگیرید.

بیشتر

گلنان پوراتوس

اخبار

مرکز آموزش و نوآوری

در این مراکز نوآوری و تخصصی، میکوشیم تا در توسعه ایده های جدید و پیاده کردن تکنولوژی در عمل به شما کمک کنیم. به علاوه، این مراکز بخش اصلی در روند تلاشهای R&D میباشد که اغلب بر اساس بینش و تجربیات بدست آمده از تماس مستقیم با شما است.

بیشتر