اسکرول
اسکرول

جستجوی محصولات

گلنان پوراتوس محصولات و راه حل های نوآورانه را برای نانوایان، قنادان و شکلات سازها ارائه می دهد

جستجو کردن

جستجوی دستورهای پخت

گلنان پوراتوس محصولات و راه حل های نوآورانه را برای نانوایان، قنادان و شکلات سازها ارائه می دهد

جستجو کردن

خدمات

گلنان پوراتوس شهرت زیادی در تولید مواد اولیه و راه حل های برای نانوایی ها، نان و نوشیدنی ها در سراسر جهان دارد

جستجو کردن

بینش مصرف کننده

در بینش مصرف کننده، ما می خواهیم که بدانیم مصرف کننده به چه نیاز دارد، چه درخواستی دارد و انتظارش از محصولات غذایی چیست و چگونه تصمیم می گیرند.

جستجو کردن

جستجو در

ویدیوها

Taste Tomorrow

طعم فردا

طعم فردا

طعم فردا

طعم فردا به شما بینش عمیقی در مورد گرایش مصرف کنندگان محلی و جهانی می دهد. برنامه سفری را چیدیم تا با 11000 مصرف کننده در 25 کشور جهان در مورد انتخاب، بینش و درک آن ها در مورد صنعت نان مصاحبه کنیم. تحقیق طعم فردا تایید می نماید که مصرف کنندگان می خواهند حرفی در مورد محصولاتی که به این طریق می آیند داشته باشند. در این بخش در مورد قوانین مصرف کنندگان یاد بگیرید.

بیشتر

گلنان پوراتوس

اخبار

مرکز آموزش و نوآوری

مرکز آموزش و نوآوری

در مرکز نواوری گلنان پوراتوس ، آخرین دستاوردهای مربوط به ایده ها، محصولات، تکنولوژی ها و فرایندها مورد بررسی قرار می گیرند

بیشتر