ابزار فاصله گذاری اجتماعی

فاصله گذاری اجتماعی راهکار موثری برای جلوگیری از شیوع کرونا است

یکی از روش های موثر در کنترل شیوع ویروس کرونا رعایت فاصله گذاری اجتماعی می باشد. در این راستا شرکت گلنان پوراتوس با طراحی برچسب های جذاب، به منظور یادآوری لزوم اجرای فاصله گذاری اجتماعی و توزیع رایگان آن بین نانوایی ها و قنادی ها در ایجاد فضای ایمن برای مشتریان و مراجعین آنها اقدام کرده است. از آنجا که همواره، همراه مورد اعتماد شما در نوآوری بوده ایم، بیشتر از همیشه میتوانید به ما تکیه کنید. 

۲۷ دسامبر ۲۰۲۰

بلاگ