آنالیز حسی

ارزیابی تخصصی

درحالی که مصرف کنندگان همیشه از چشیدن کیک های خوب خوشحال می شوند، ممکن است که ندانند چگونه واکنش خود را نسبت به آن کیک توصیف و ارزیابی کنند. به علاوه این که هنگامی که آن ها چگونگی متاثر شدن نظریاتشان در مورد سایر عناصر همچون موقعیت و محیط اجتماعی و یا اطلاعات محصولات همچون لیبل، بسته بندی و برند در نظر می گیرند.

کار کردن درمورد این که مصرف کنندگان به چه فکر می کنند یک امر مشکل است و همچنین فهم اولیوت های مصرف کنندگان برای کاری که با مشتریانمان انجام می دهیم بسیار مهم است. به همین دلیل است که ما آزمایشگاه آنالیز حسی خود را در محل دفتر مرکزی گلنان پوراتوس تاسیس کردیم.

اعلام توسعه محصول

در آزمایشگاه آنالیز حسی پوراتوس، ابزار دقیق کالیبره و انسان های با تجربه با هم متحد می شوند تا پاسخ های بیولوجیکی و روانشاسی به طعم دهنده ها، ظاهر ها و بافت ها را مطالعه کنند. سپس این نتایج تجزیه و تحلیل می شوند و با مشتریانمان به اشتراک گذاشته می شوند تا به آن ها در تصمیم گیری در مورد این که کالا های تمام شده تقاضا و انتظارات مشتریان را براورده کرده است یا خیر  کمک کند.

به عنوان شرکای قابل اطمینان در نوآوری، ما خیلی خوشحال می شویم که روش های آنالیز و کارمان را با تیم های درون خانه ای مشتریانمان به اشتراک بگذاریم.