طعم فردا

طعم فردا بزرگترین برنامه جهان برای درک نیاز مصرف کننده در نانوایی، قنادی و شکلات است که به شما بینش عمیقی در مورد گرایش مصرف کنندگان محلی و جهانی می دهد.

پوراتوس به وسیله طعم فردا، به طور مداوم روندهای جدید را زیر نظر دارد و فناوری های دیجیتال را با تکنیک های هوش مصنوعی ترکیب می کند. پوراتوس در یک نظرسنجی، بیش از 17000 مصرف کننده در 40 کشور را مورد بررسی قرار داد. این تحقیق با مشارکت پژوهشگران، دانشگاه ها و آزمایشگاه ها انجام شد. 

و اما نتیجه چه بود ؟ درک تازه در مورد سلامتی، راحتی، تجربه و ... برای ایجاد نوآوری در بخش های نانوایی، قنادی و شکلات

مطالب اخیر

Infographics

Discover the key conclusions of our Taste Tomorrow research, summarized in one infographic.

Download infographic

Taste Tomorrow website

Visit tastetomorrow.com to discover more insights and articles about global and local consumer trends.

Visit website