پوراتوس محصولات را در راستای انتظارات مصرف کنندگان امروزی و براورده کردن درخواست های مشتریان تهیه می کند.

پوراتوس طیق گسترده ای از محصولات دارد که می تواند چربی ها و نمک های موجود در کالاهای تمام شده را کاهش دهد و همچنین راه حل هایی که می تواند دانه ها را در محصولات نانوایی ارتقا دهد.

Focus on

ارزش غذایی

آرزوی ما، ایفای نقشی در ارائه محصولاتی با ارزش غذایی بالاتر به بازار می باشد. به همین دلیل است که ارزش غذایی در راس تمام فعالیت های ما قرا ر دارد.

جستجو کردن

Our

ابزار و خدمات

Sharing our knowledge and expertise with you. اشتراک دانش و تخصص خود با شما

جستجو کردن