بسته‌بندی‌های پایدار

گلنان پوراتوس تولید‌کننده و ارائه‌دهندۀ مواد اولیۀ نانوایی، قنادی و شکلات، تعهد خود را برای تغییر بسته‌بندی اعلام می‌کند.

اين تغييرات به اين معنی است که در ابتدا تمام بسته‌بندی‌های محصولات گلنان پوراتوس تا سال 2025 100% قابل بازيافت خواهند شد. انواع بسته‌بندی‌های منتخب با مواد پايدار مانند کاغذ که بازيافت‌پذير هستند و مجدد می‌تواند مورد استفاده قرار گيرد؛ علاوه‌بر‌اين، تا 70٪ کاهش مرکب چاپ و همچنين فرآيند توليد پايدارتر با ایجاد یکپارچگی طرح، استفاده از مواد شيميايی و انرژی کمتر را پيش رو خواهيم داشت. همچنين به‌طور مشخص در تمامی محصولات با بسته‌بندی پليمری از جمله سطل‌ها، رول‌های بسته‌بندی و ...، از مواد تک‌ پليمری استاندارد که منطبق با استاندارد صنايع غذايی و قابل بازيافت هستند، استفاده می کنيم. اين موضوع برتری و آسانی را در محل بازيافت ايجاد خواهد کرد.