مجموعه بافت کیک

مجموعه بافت کیک

طبق نتایج تحقیقات طعم فردا  (Taste Tomorrow) که در بین 17000 نفر از مصرف کنندگان در 40 کشور دنیا و 80 نفر کارشناس غذا در شهرهای معروف در مورد آینده صنعت غذا صورت گرفته، فراوانی و در دسترس بودن مواد غذایی یکی از روندهای آشکار و به روز بازار است.

به دنبال انتظار مصرف کنندگان در کسب تجربه های جدید؛ ایجاد تنوع در طعم از دیرباز وجود داشته به گونه ای که امروزه مصرف کنندگان طعم محصولات را چیزی فراتر از عطر آن می دانند و بافت را به عنوان یکی از اجزای کلیدی طعم می شناسند؛ از این رو توجه خاصی به بافت های جذاب و منحصر به فرد دارند. طبق تحقیقات انجام شده در خاورمیانه،  70% از مصرف کنندگان به مصرف غذاهایی با بافت متفاوت تمایل دارند.

بافت کیک از دیدگاه مصرف کنندگان چگونه توصیف می شود؟

با سه حس:

·        بینایی(ریزی بافت، یکنواختی)

·        لامسه(سبکی، نرمی، انعطاف پذیری و انسجام)

·        چشایی(چگونه جویده شدن و چگونه ذوب شدن در دهان)

ما در گلنان پوراتوس، سه بافت ساتین، اسپونج و شیفون با قابلیت کاربردی متفاوت آماده کرده ایم تا تجربه چشیدن بافتی منحصر به فرد را داشته باشید.