آریبا پاف پستری

شورتنينگ تخصصی برای تولید انواع شيرينی‌های لايه‌ای غير تخميری نظير انواع شيرينی‌های كره‌ای (زبان، ساقه عروس، پاپيونی، ناپلئونی و ...)

این محصول با کیفیت بالای خود تردی بسیار مطلوبی به شیرینی‌های لایه‌ای غیرتخمیری می‌دهد و درعین حال خاصیت ذوب شدن شیرینی را در دهان حفظ می‌کند.

 • حجم پذیری محصول نهایی
 • تشکیل لایه‌های کاملا مجزا و عالی
 • تردی عالی به هنگام گاز زدن
 • ایجاد حس عالی هنگام چشیدن به دلیل ذوب شدن سریع دردهان
 • حفظ تردی و تازگی در مدت زمان نگهداری
 • بدون کلسترول

مزایا برای مشتری

 • راحتی کاربری
 • آماده مصرف و عدم نياز به نرم كردن پيش از استفاده
 • عدم مخلوط شدن با خمیر هنگام لایه کردن به دلیل ترکیبات خاص روغن ها و نقطه ذوب مناسب
 • پلاستيسيته بالا و قابليت پخش شدگي منحصر به فرد جهت لايه شدن عالي
 • سهولت باز و بسته شدن كارتن
 • كيفيت بالاي بسته بندي
 • عدم اكسيد شدن در طول مدت نگهداری
 • عدم تکه تکه و خرد شدن هنگام لمینیت شدن به دلیل پلاستیسیته بالا

مزایا برای مصرف کننده

 • حجم خوب و منحصر به فرد محصول
 • لايه هاي كاملا مجزا
 • ایجاد حس عالی هنگام چشیدن به دلیل ذوب شدن سریع دردهان
 • تردی عالی به هنگام گاز زدن محصول
 • حفظ تردی و تازگی در طول مدت ماندگاری
 • بدون کلسترول

مشاهده تمام جزئیات

شورتنينگ تخصصی برای تولید انواع شيرينی‌های لايه‌ای غير تخميری نظير انواع شيرينی‌های كره‌ای (زبان، ساقه عروس، پاپيونی، ناپلئونی و ...)

این محصول با کیفیت بالای خود تردی بسیار مطلوبی به شیرینی‌های لایه‌ای غیرتخمیری می‌دهد و درعین حال خاصیت ذوب شدن شیرینی را در دهان حفظ می‌کند.

 • حجم پذیری محصول نهایی
 • تشکیل لایه‌های کاملا مجزا و عالی
 • تردی عالی به هنگام گاز زدن
 • ایجاد حس عالی هنگام چشیدن به دلیل ذوب شدن سریع دردهان
 • حفظ تردی و تازگی در مدت زمان نگهداری
 • بدون کلسترول

مزایا برای مشتری

 • راحتی کاربری
 • آماده مصرف و عدم نياز به نرم كردن پيش از استفاده
 • عدم مخلوط شدن با خمیر هنگام لایه کردن به دلیل ترکیبات خاص روغن ها و نقطه ذوب مناسب
 • پلاستيسيته بالا و قابليت پخش شدگي منحصر به فرد جهت لايه شدن عالي
 • سهولت باز و بسته شدن كارتن
 • كيفيت بالاي بسته بندي
 • عدم اكسيد شدن در طول مدت نگهداری
 • عدم تکه تکه و خرد شدن هنگام لمینیت شدن به دلیل پلاستیسیته بالا

مزایا برای مصرف کننده

 • حجم خوب و منحصر به فرد محصول
 • لايه هاي كاملا مجزا
 • ایجاد حس عالی هنگام چشیدن به دلیل ذوب شدن سریع دردهان
 • تردی عالی به هنگام گاز زدن محصول
 • حفظ تردی و تازگی در طول مدت ماندگاری
 • بدون کلسترول

مشاهده تمام جزئیات