آریستونان

مارگارین تخصصی محصولات نانوایی نظیر بریوش، تست، همبرگری، سافت باگت و ... می باشد.

 • حجم خوب
 • بافت ریز و یکنواخت
 • پوسته صاف و براق محصول
 • حفظ تازگی در مدت زمان نگهداری
 • مزه و طعم و عطر کرمی ملایم
 • انعطاف پذیری بالا و حفظ شکل ظاهری
 • پیوستگی بافت
 • بدون کلسترول

مزایا برای مشتری

 • سهولت مخلوط شدن در خمیر و پخش شدن هنگام میکس
 • کیفیت بالای بسته بندی
 • سهولت باز و بسته شدن کارتن
 • جلوگيري از اکسيد شدن مارگارین در طول مدت نگهداری

مشاهده تمام جزئیات

مارگارین تخصصی محصولات نانوایی نظیر بریوش، تست، همبرگری، سافت باگت و ... می باشد.

 • حجم خوب
 • بافت ریز و یکنواخت
 • پوسته صاف و براق محصول
 • حفظ تازگی در مدت زمان نگهداری
 • مزه و طعم و عطر کرمی ملایم
 • انعطاف پذیری بالا و حفظ شکل ظاهری
 • پیوستگی بافت
 • بدون کلسترول

مزایا برای مشتری

 • سهولت مخلوط شدن در خمیر و پخش شدن هنگام میکس
 • کیفیت بالای بسته بندی
 • سهولت باز و بسته شدن کارتن
 • جلوگيري از اکسيد شدن مارگارین در طول مدت نگهداری

مشاهده تمام جزئیات