آریستو کروسان

مارگارين تخصصی محصولات تخميری لايه ای

 • حجم خوب محصول
 • لایه های کاملا مجزا
 • عطر و طعم کره ای بسیار خوب
 • بافت نرم و مرطوب
 • حس عالی هنگام چشیدن محصول به دلیل آب شدن سری در دهان
 • حفظ تازگی در طول مدت ماندگاری
 • بدون کلسترول

مارگارين تخصصی محصولات تخميری لايه ای

 • حجم خوب محصول
 • لایه های کاملا مجزا
 • عطر و طعم کره ای بسیار خوب
 • بافت نرم و مرطوب
 • حس عالی هنگام چشیدن محصول به دلیل آب شدن سری در دهان
 • حفظ تازگی در طول مدت ماندگاری
 • بدون کلسترول