روغن جداکننده نانوایی - اولیکس

اولیکس

روغن جداکننده ویژه محصولات نانوایی که در بسته بندی 5 و 20 لیتری قابل عرضه می‌باشد.

اولیکس

روغن جداکننده ویژه محصولات نانوایی که در بسته بندی 5 و 20 لیتری قابل عرضه می‌باشد.

سوال دارید؟ با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید