نان باگت و بروتشن

نان باگت و بروتشن

روش تهیه:

روش صنفی

زمان میکس: 4 دقیقه کند و 6 دقیقه دور متوسط

استراحت اولیه :15دقیقه

وزن چانه:200-150گرم

استراحت میانی: 10دقیقه، شکل دادن و تزئین چانه ها به شکل ساندویچی

 تخمیر نهایی: 60- 50 دقیقه در دمای 35 در رطوبت 75%

دمای پخت:220-180درجه سانتیگراد بسته به نوع فر با بخار اولیه

 زمان پخت:15-12 دقیقه 

 

روش خانگی

مواد فوق را با دست یا میکسر مخلوط کرده ( آب را کم کم به مخلوط اضافه کنید) تا خمیر یکنواختی بدست آید. خمیر را به مدت 60 دقیقه با کیسه نایلونی پوشانده و استراحت دهید. خمیر را به وزن های دلخواه مثلا 200- 150 گرمی چانه (گرد) کنید. مجددا به چانه ها به مدت 10 دقیقه استراحت دهید. سپس خمیر ها را به فرم باگت در آورده و به مدت 60 دقیقه به آنها استراحت دهید. خمیر ها را در فر 240- 220 درجه سانتی گراد که از قبل گرم شده است قرار داده و به مدت 25- 20 دقیقه پخت نمایید ( جهت بخار اولیه پخت، ظرفی از آب را قبل از پخت در آون قرار دهید).  

 

جستجو کردن

دستورپخت های مرتبط