نان بربری

آرد 4000 گرم
1001 قرمز 5 گرم
نمک 50 گرم
آب 3 لیتر
خمیرمایه 35 گرم
آریستونان 30 گرم
total 0

روش تهیه

خمیر آماده را به مدت 40 تا 60 دقیقه استراحت داده سپس به وزن 40 تا 50 گرم برش داده، به چانه ها 10 دقیقه استراحت داده و به روش سنتی پخت را انجام دهید. 

جستجو کردن

دستورپخت های مرتبط