نان بربری

روش تهیه

خمیر آماده را به مدت 40 تا 60 دقیقه استراحت داده سپس به وزن 40 تا 50 گرم برش داده، به چانه ها 10 دقیقه استراحت داده و به روش سنتی پخت را انجام دهید. 

جستجو کردن

دستورپخت های مرتبط