کیک شاتوت شکلاتی (شکر کاهش یافته)

کیک شکلاتی

تمامی مواد را به مدت 3 دقیقه با سرعت متوسط با ابزار پنجه مخلوط نمایید سپس خمیر آماده شده را به ضخامت    1 سانتی متر بر روی کاغذ پخت کشیده و در دمای 200 درجه سانتیگراد به مدت 6 دقیقه پخت نمایید.

مغزی و پوشش

ویوافیل شاتوت بدون شکر افزوده را یک لایه بر روی کیک، قیف زده و سپس لایه دوم کیک را قرار دهید و در نهایت شکلانته تلخ 70% بدون شکر را یک لایه نازک روی کیک ریخته و صاف کنید.

 سیروپ

آماده سازی نهایی

ابتدا یک لایه از شیت‌های کیک پخته شده را کف قرار دهید و روی کیک را با سیروپ مرطوب کنید و یک لایه از ویوافیل شاتوت بدون شکر افزوده را اضافه کرده و این کار را دو بار تکرار کنید و روی آن را با شکلانته تلخ 70% بدون شکر کاور نمایید و به شکل و سایز دلخواه برش دهید.

نکته:

ابتدا یک لایه از کیک را به اندازه دلخواه کف قرار داده و روی آن را با سیروپ میوه مرطوب کنید و یک لایه نازک از ویوافیل شاتوت بدون شکر را بر روی آن بکشید و یک لایه دیگر از کیک پخته شده را بر روی آن قرار دهید و مجددا کیک را با سیروپ مرطوب کرده و در نهایت با یک لایه از شکلات شکلانته بدون شکر ذوب شده کیک را کاور (ماکات) کنید وقتی شکلات سفت شد به اندازه دلخواه برش دهید.

جستجو کردن

دستورپخت های مرتبط