روش تهیه براونی

کارات کاورلوکس شیری و مارگارین اریستو کیک و روغن مایع را در مایکروویو تا 45 درجه ذوب نمایید. تخم مرغ و زرده را به شکلات اضافه کنید و دمای شکلات را در 40 درجه نگه دارید. تگرال ساتین را به آن اضافه کنید و با دور متوسط به همراه پنجه و به مدت 4 دقیقه میکس نمایید و میوه خشک کندیها را اضافه کنید. در رینگ 40 در 60 خمیر را قیف بزنید. در فر 170 درجه به مدت 25 تا 30 دقیقه پخت نمایید.

دکورکرم شوکو را تا 30 درجه گرم کنید و یک لایه روی براونی استفاده نمایید.

دکورکرم را با استفاده از پالت روی براونی صاف و سرد کنید. قبل از برش از دکورکرم در دمای محیط روی براونی قیف بزنید.

شما میتوانید از سایر مغزی ها مانند تاپفیل در تهیه و پخت شیرینی های خود استفاده نمایید.

جستجو کردن

دستورپخت های مرتبط