کوکی چیپسی

روش تهیه کوکی چیپسی

تگرال ساتین و میمتیک اینکو و تخم مرغ را با هم میکس کنید تا خمیر با حالت یکنواختی ایجاد شود.

سپس خمیر آماده شده را به توپ های 35 گرمی تقسیم کنید و کف سینی پخت قرار دهید، در دمای 170 درجه سانتی گراد به مدت 15 دقیقه پخت نمایید. 

جستجو کردن

دستورپخت های مرتبط