روش تهیه کوکی

ابتدا برای آماده سازی خمیر کوکی، تگرال ساتین و کره را باهم میکس کنید وقتی به حالت شنی شد، تخم مرغ را اضافه کنید. خمیر به دست آمده را سرد کنید، به ضخامت 5 میلیمتر پهن کنید. با کاتر گرد 8 سانتی متر قالب بزنید.

خمیر را به ضخامت 5 میل پهن کنید و با کاتر 8 سانتی قالب بزنید. بین دو لایه خمیر میزان 15 تا 20 گرم از سوپرکرم تزریق کنید و در فر 170 درجه به مدت 15 تا 18 دقیقه پخت نمایید. بعد از سرد شدن در دمای اتاق داخل کاورلوکس ذوب شده دیپ نمایید.

جستجو کردن

دستورپخت های مرتبط