دونات تخمیری

روش تهیه

ميكس كردن: 12-8 دقيقه با ميكسرهاي اسپيرال

دماي خمير: 25 درجه سانتيگراد

استراحت اوليه: 30- 20 دقيقه

روش اول: خمير را به چانه هاي 50 گرمي تقسيم كرده و به مدت 50 تا 45 دقيقه در دماي 35-32 درجه سانتيگراد و رطوبت 75- 65 در صد در اتاق تخمير قرار دهيد.

روش دوم: خمير را به وسيله خمير پهن كن به ضخامت 6 الي 8 ميليمتر پهن كرده و به وسيله قالب گرد شكل دهيد و به مدت 40 تا 45 دقيقه در دماي 35-32 درجه سانتيگراد و رطوبت 75- 65 در صد در اتاق تخمير قرار دهيد.

خمير بدست آمده از روش اول يا دوم را به مدت 3 تا 5 دقيقه داخل روغن با دماي 190- 180 درجه سانتيگراد پخت نماييد.

مي توانيد از كرمفيل هاي گلنان پوراتوس به عنوان مغزي و از بریلو به عنوان براق کننده ها استفاده نمایید و  از ها رمونی و شکلات کاور لوکس جهت تزئين استفاده نماييد.

جستجو کردن

دستورپخت های مرتبط