مافین ساده

كليه مواد را به وسيله ميكسر قنادي 2 دقيقه با دور پايين و 2 دقيقه با دور متوسط مخلوط نماييد. مقداري از خمير را داخل قالب هاي مافين پنتون ريخته، سپس مقداري كرمفيل كاكائو را وسط خمير ريخته و مجددا خمير كيك را روي آن اضافه كنيد. سپس مقداري شكلات چيپسي بالاي خمير بريزيد. سپس در دماي 180 درجه سانتيگراد به مدت 25-20 دقيقه پخت نماييد.

 

جستجو کردن

دستورپخت های مرتبط