نان پوراویتا

روس تهیه:

میکس کردن: 4 دقیقه دور کند + 6 دقیقه دورتند میکسر اسپیرال

دمای خمیر: 26 درجه سانتیگراد

استراحت اولیه: 75 دقیقه

 وزن چانه: 300-250 گرم

تخمیر میانی: 10 دقیقه

شکل دادن و تزئین:چانه ها را شکل داده و با پوراویتا دکور تزئین کنید. سپس چانه های دکور شده را روی پارچه کتان یا نوارمخصوص خمیر گذاشته و روی آن را با پارچه بپوشانید.

(تخمیر نهایی:  30-20 دقیقه در محیط کارگاه، سپس خمیر ها را کف فر قرار دهید. (با نبود امکان کف فر از سینی می توان استفاده کرد

دمای فر: 220 درجه سانتیگراد با بخار اولیه

زمان پخت: بسته به وزن چانه 20-18 دقیقه

جستجو کردن

دستورپخت های مرتبط