بارک سفید

کارات کاورلوکس سفید 1000 گرم
زرد الو خشک شده 100 گرم
بیسکوییت خرد شده 80 گرم
پسته 50 گرم
total 0

طرز تهیه

 

کارات کاور لوکس را تا 45 درجه ذوب کنید وتا 35 درجه سرد کرده سپس استفاده کنید

از وزن کلی بارک تقریبا 80 درصد را کارات کاور لوکس استفاده کنید و20 درصد باقی مانده را از محصولات خشک استفاده نمایید

 

 

جستجو کردن

دستورپخت های مرتبط