مرکز شکلات

تاریخچه ای از شکلات

ما در مورد شکلات های نادر مشتاق هستیم- شکلاتهایی که منشا آن ها در برخی نقاط منتخب دنیا است. گستره کاملی از آن ها اکنون از 100 درصد ارگانیک گرفته تا آن هایی که به ندرت تجارت می شوند و آن هایی که در بلکولدا بلژیک تولید می شوند در دسترس هستند. ما همچنین شکلات های ترکیبی تولید می کنیم و تمام تقاضای های نانوایی ها را را پاسخ می دهیم.

مراکز عالی

اشتیاق ما به طعم شکلات در اینجا پایان نمی یابد.

ما دو نوع مرکز شکلات داریم که تماما به مهارت تولید شکلات اختصاص دارد. یکی در Wisconsin ایالت متحده آمریکا و دیگری در Brussel بلژیک که به اشتراک گذاشتن تمام چیز هایی که در مورد شکلات و تولیدش و محصولاتش می دانیم اختصاص دارد.

مرکز شکلات پوراتوس بخش های آموزشی و سمینار هایی را ایجاد کرده است که در آن می توانید از برخی از بزرگترین سر آشپزان شیرینی و شکلات مطالبی را یاد بگیرید. با ترکیب تخصص در فوت و فن فنی، طعم و تولید، مراکز شکلات ما در توسعه محصولات جدید، فرایند های جدید و تکنولوژی های جدید با تولید کنندگان تجهیزات و شرکا کار می کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به صفحه تماس ما مراجعه نمایید.