دکوراسیون

دکور:

از دیرباز جذابیت بصری در تصمیم خرید مشتریان نقش مهمی ایفا کرده است از این رو استفاده از دکور و براق کننده در محصولات نانوایی و قنادی بسیار حائز اهمیت می باشد و موجب می گردد مشتریان با اشتیاق بیشتری برای خرید اقدام نمایند.

از محصولات گلنان پوراتوس در بخش دکور می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

·  بریلو

·  دکوفوندانت

·  تاپینگ

بریلو

براق کننده سرد آماده مصرف گلنان پوراتوس است که در کنار بهبود رنگ، جذابیت و براقیت محصولات نانوایی و قنادی موجب بهبود طعم، بافت و تازگی آنها نیز می گردد.

دکو‌فوندانت

فوندانت های آماده مصرف گلنان پوراتوس است که به دلیل بافت لطیف جهت استفاده به عنوان روکش و تهیه فیگور مناسب می باشد همچنین طعم و مزه فوق العاده ای در محصول نیز ایجاد   می کند.