ساپوره ماهور تمپو

عطر خمیرترش ما، طعم نان شما

ساپوره ماهور تمپو یک خمیرترش مایع برپایه آرد جو است.

ویژگی متمایز این ساپوره خاستگاه جو آن است که در رشته کوه های زاگرس در غرب ایران واقع شده است.

جو به دلیل غنی بودن از ریزمغذی ها، گلوتن پایین و فیبر بالا، در حفظ سلامت بدن موثر می باشد.

 • راحتی مصرف برای تولید نان خمیرترش
 • کیفیت، عطر و طعم ثابت

مزایا برای مشتری

 • راحتی مصرف برای تولید نان خمیرترش
 • کیفیت، عطر و طعم ثابت

مزایا برای مصرف کننده

 • طعم میوه ای
 • پوسته ترد و راستیک
 • تازگی و تردی طولانی مدت
 • بافت باز ، انعطاف پذیر و واکسی

مشاهده تمام جزئیات

عطر خمیرترش ما، طعم نان شما

ساپوره ماهور تمپو یک خمیرترش مایع برپایه آرد جو است.

ویژگی متمایز این ساپوره خاستگاه جو آن است که در رشته کوه های زاگرس در غرب ایران واقع شده است.

جو به دلیل غنی بودن از ریزمغذی ها، گلوتن پایین و فیبر بالا، در حفظ سلامت بدن موثر می باشد.

 • راحتی مصرف برای تولید نان خمیرترش
 • کیفیت، عطر و طعم ثابت

مزایا برای مشتری

 • راحتی مصرف برای تولید نان خمیرترش
 • کیفیت، عطر و طعم ثابت

مزایا برای مصرف کننده

 • طعم میوه ای
 • پوسته ترد و راستیک
 • تازگی و تردی طولانی مدت
 • بافت باز ، انعطاف پذیر و واکسی

مشاهده تمام جزئیات