ساپوره نوا تمپو

عطر خمیرترش ما، طعم نان شما

ساپوره نوا تمپو یک خمیرترش مایع برپایه آرد گندم کامل خراسان است.

گندم خراسان از مهم‌ترین غلات بومی نواحی خراسان قدیم‌ بوده و بسیار مغذی و کم کالری‌ می باشد.

این محصول کاملا ارگانیک ‌است چراکه کشت آن به هیچ نوع کود و آفت‌کش نیازی ندارد.

 • کیفیت، عطر و طعم ثابت

مزایا برای مشتری

 • کیفیت، عطر و طعم ثابت
 • راحتی مصرف برای تولید نان خمیرترش

مزایا برای مصرف کننده

 • طعم کرمی
 • کیفیت، عطر و طعم ثابت
 • راحتی مصرف برای تولید نان خمیرترش

مشاهده تمام جزئیات

عطر خمیرترش ما، طعم نان شما

ساپوره نوا تمپو یک خمیرترش مایع برپایه آرد گندم کامل خراسان است.

گندم خراسان از مهم‌ترین غلات بومی نواحی خراسان قدیم‌ بوده و بسیار مغذی و کم کالری‌ می باشد.

این محصول کاملا ارگانیک ‌است چراکه کشت آن به هیچ نوع کود و آفت‌کش نیازی ندارد.

 • کیفیت، عطر و طعم ثابت

مزایا برای مشتری

 • کیفیت، عطر و طعم ثابت
 • راحتی مصرف برای تولید نان خمیرترش

مزایا برای مصرف کننده

 • طعم کرمی
 • کیفیت، عطر و طعم ثابت
 • راحتی مصرف برای تولید نان خمیرترش

مشاهده تمام جزئیات