ساپوره اوراکلو تمپو

عطر خمیرترش ما، طعم نان شما

ساپوره اوراکلو تمپو یک خمیرترش مایع برپایه آرد چاودار است  که خاستگاه آن کشور فرانسه می‎باشد.

برمبنای فرهنگ نان سنتی در فرانسه، انگور در آب خیسانده شده و سپس برای شروع تخمیر با آرد مخلوط می شد. میکروارگانیسم‎های طبیعی موجود در انگور تخمیر را آغاز و طعم میوه ای را در محصول نهایی تقویت می نمایند. ساپوره اوراکلو تمپو بر اساس این روش تخمیر سنتی تولید می شود.

 • پوسته ترد و راستیک
 • تازگی و تردی طولانی مدت

مزایا برای مشتری

 • کیفیت، عطر و طعم ثابت
 • راحتی مصرف برای تولید نان خمیرترش

مزایا برای مصرف کننده

 • طعم میوه ای
 • پوسته ترد و راستیک
 • تازگی و تردی طولانی مدت
 • بافت باز ، انعطاف پذیر و واکسی

مشاهده تمام جزئیات

عطر خمیرترش ما، طعم نان شما

ساپوره اوراکلو تمپو یک خمیرترش مایع برپایه آرد چاودار است  که خاستگاه آن کشور فرانسه می‎باشد.

برمبنای فرهنگ نان سنتی در فرانسه، انگور در آب خیسانده شده و سپس برای شروع تخمیر با آرد مخلوط می شد. میکروارگانیسم‎های طبیعی موجود در انگور تخمیر را آغاز و طعم میوه ای را در محصول نهایی تقویت می نمایند. ساپوره اوراکلو تمپو بر اساس این روش تخمیر سنتی تولید می شود.

 • پوسته ترد و راستیک
 • تازگی و تردی طولانی مدت

مزایا برای مشتری

 • کیفیت، عطر و طعم ثابت
 • راحتی مصرف برای تولید نان خمیرترش

مزایا برای مصرف کننده

 • طعم میوه ای
 • پوسته ترد و راستیک
 • تازگی و تردی طولانی مدت
 • بافت باز ، انعطاف پذیر و واکسی

مشاهده تمام جزئیات