تگرال اورلاندو

پودر آماده برای تهیه دونات تخمیری (پیراشکی)

متعاقبا اضافه میگردد

تگرال اورلاندو پودر آماده مصرفي است كه با اضافه كردن آب، خمير مايه  و روغن به آن، براي تهيه انواع دونات هاي تخميري بكار مي رود.

View full description

پودر آماده برای تهیه دونات تخمیری (پیراشکی)

متعاقبا اضافه میگردد

تگرال اورلاندو پودر آماده مصرفي است كه با اضافه كردن آب، خمير مايه  و روغن به آن، براي تهيه انواع دونات هاي تخميري بكار مي رود.

View full description

Got any further questions? We're happy to help.

با ما تماس بگیرید

تماس با ما

آیا به دنبال یکی از نمایندگان فروش پوراتوس در منطقه خود می گردید؟ با ما در تماس باشید!

اطلاعات بیشتر

مرکز شکلات

ما در مورد شکلات های نادر مشتاق هستیم- شکلاتهایی که منشا آن ها در برخی نقاط منتخب دنیا است. گستره کاملی از آن ها اکنون از 100 درصد ارگانیک گرفته تا آن هایی که به ندرت تجارت می شوند و آن هایی که در بلکولدا بلژیک تولید می شوند در دسترس هستند. ما همچنین شکلات های ترکیبی تولید می کنیم و تمام تقاضای های نانوایی ها را را پاسخ می دهیم.

اطلاعات بیشتر