گرند نات

بادام کاراملی:

شکر وآب را حرارت دهید زمانی که شکر کامل آب شد بادام را اضافه کنید و تا زمانی که کامل طلایی شود حرارت دهید. سپس آن را خنک کنید.

مغزی:

بادام کارامل شده را خرد کنید. سپس کارات کاورلوکس شیری را ذوب کرده، کلیه مواد را با آن ترکیب کنید، در قالب های مورد نظر ریخته و اجازه دهید تا کامل کریستالیزه شود. در انتها با کارات کاور لوکس تلخ کاور کنید.