تعهدات ما

نسل آینده

هرآنچه ما امروز انجام می دهیم، زمینه ای برای فعالیت نسل های آتی می باشد. پوراتوس متعهد است که به طور کاملا مسئولانه در زمینه های زیر فعالیت میکند: زمین، میراث محصول، منابع و کارمندان

جستجو کردن

ارزش غذایی

آرزوی ما، ایفای نقشی در ارائه محصولاتی با ارزش غذایی بالاتر به بازار می باشد. به همین دلیل است که ارزش غذایی در راس تمام فعالیت های ما قرا ر دارد.

جستجو کردن