ماموریت و چشم انداز

ما در پوراتوس می دانیم که مردم جهان بیش از پیش به کیفیت غذایشان اهمیت می دهند. با بررسی و آنالیز دنیای اطرافمان و با توجه به چیزی که بنیان ما را تشکیل می دهد، چشم انداز خودمان را برای آینده ای که مسیر استراتژیک بلند مدتمان بر روی آن قرار دارد را تعریف می کنیم.

چشم انداز ما

ما بر این معتقدیم که مردم در آینده بیش از پیش به کیفیت غذایشان اهمیت می دهند.

ماموریت ما

در پوراتوس به مشتریان و مصرف کنندگان نزدیک هستیم. تکنولوژی ها و تجارب مربوط به فرهنگ های اطرفمان را به فرصت هایی برای کمک به مشتریان برای موفق شدن در کسب و کارشان تبدیل می کنیم.

هدف ما دادن آرامش خاطر مطلق به مشتریانمان است. همچنین قصد داریم تا منطبق خلاقیت و ایده های جدید باشیم در حالی که به مردمان خود بهترین فرصت ها برای گسترش کسب و کارشان را می دهیم. 

Puratos vision & mission

با مشتریانمان به عنوان شریک کار می کنیم پس آن ها می توانند بهترین چیز ها را به مشتریانشان ارائه دهند. هدف ما ایت است تا همراه مورد اعتمادی برای آنها باشیم.

همراه مورد اعتماد مشتری در نوآوری مستلزم تمرکز کامل در هر دقیقه است. روش انجام کار ها توسط ما و ارزش های ما کمک می کند تا به اهدافمان برسیم.

علامت تجاری ما

ما اسب تک شاخی را به عنوان علامت تجاری انتخاب کرده ایم که سمبل اخلاق و شجاعت است. این سمبل اسطوره ای معروف، نشاندهنده رویکرد ماست.

مشتریان ما

مشتریان ما تمایل به صنعتگران، تولید کنندگان صنعتی، سوپر مارکت ها و شرکت های خدمات مواد غذایی دارند. همه چیز ما برای آنهاست.

Read more

Discover more About Puratos

نحوه عملکرد ما

Our Puratos way of acting is based on trust which is at the heart of everything we do. عملکرد ما در پوراتوس بر پایه اعتماد است که در قلب تمام فعالیت های ما قرار دارد.

Read more

Discover more About Puratos