شکلانته تلخ

شکلات واقعی تلخ

شکلانته؛ شکلات واقعی ایرانی تولید شده با برترین تکنولوژی روز دنیا و سنت بلژیک طعم منحصر به فرد شکلانته دلیل تمایز آن از سایر محصولات شکلاتی است. دلیل این طعم فوق العاده استفاده از بهترین دانه های کاکائو، بهترین مواد اولیه و برترین تکنولوژی روز دنیا میباشد.

شکلات واقعی (Real Chocolate) از ترکیب خمیر کاکائو و کره کاکائو تهیه می شود. 

پوراتوس برای در دسترس بودن هرچه بیشتر شکلات واقعی متناسب با سلیقه هر منطقه امکان تولید شکلات واقعی در سایر کشورها را تحت برند شکلانته آغاز کرد. ایران چهارمین کشوری است که موفق به تولید شکلانته در سراسر دنیا شده است.

مزایا برای مشتری

 • در دسترس حرفه ای ها
 • متناسب با ذائقه بومی
 • راهکارهای با ارزش افزوده
 • محصولات منحصربه فرد حاصل از نوآوری
 • راه حل های پایدار

مزایا برای مصرف کننده

 • طعم منحصر به فرد شکلات واقعی
 • تداوم در کیفیت
 • راه حل های پایدار

مشاهده تمام جزئیات

شکلات واقعی تلخ

شکلانته؛ شکلات واقعی ایرانی تولید شده با برترین تکنولوژی روز دنیا و سنت بلژیک طعم منحصر به فرد شکلانته دلیل تمایز آن از سایر محصولات شکلاتی است. دلیل این طعم فوق العاده استفاده از بهترین دانه های کاکائو، بهترین مواد اولیه و برترین تکنولوژی روز دنیا میباشد.

شکلات واقعی (Real Chocolate) از ترکیب خمیر کاکائو و کره کاکائو تهیه می شود. 

پوراتوس برای در دسترس بودن هرچه بیشتر شکلات واقعی متناسب با سلیقه هر منطقه امکان تولید شکلات واقعی در سایر کشورها را تحت برند شکلانته آغاز کرد. ایران چهارمین کشوری است که موفق به تولید شکلانته در سراسر دنیا شده است.

مزایا برای مشتری

 • در دسترس حرفه ای ها
 • متناسب با ذائقه بومی
 • راهکارهای با ارزش افزوده
 • محصولات منحصربه فرد حاصل از نوآوری
 • راه حل های پایدار

مزایا برای مصرف کننده

 • طعم منحصر به فرد شکلات واقعی
 • تداوم در کیفیت
 • راه حل های پایدار

مشاهده تمام جزئیات