شكلات سکه ای شیری بلکولاد

شکلات واقعی بلژیکی

  • طیف وسیع از شکلاتهای بلژیکی با طعم عالی
  • تولید شده از دانه های کاکائوی انتخاب شده با دقت بالا وبرتورین تکنولوژی تولید شکلات
  • 100% کره کاکائو، 100% وانیل طبیعی

"بلژیک" یادآور شکلات در ذهن تمامی مردم دنیا می باشد. در بلکولاد ما مفتخریم که سهمی از این میراث غنی در شهرت فوق العاده  شکلات بلژیکی را به خود اختصاص داده ایم. از اینرو، ما سخت تلاش می کنیم که از طریق تعهد به کیفیت، نوآوری، خدمات به مشتری و به ویژه رهبری درطعم، به محافظت و افزایش این اعتبار و شهرت بپردازیم. به همین دلیل، شکلات بلکولاد صرفا در کارخانه بلکولاد در بلژیک تولید می گردد.

شکلات های سلکشن

یکی از زیر مجموعه محصولات بلکولاد، سلکشن ها می باشند که محدوده وسیعی از محصولات در طعم های مختلف (از شکلات تلخ تیره، شیری تا سفید) و در ویسکوزیته های متفاوت جهت جلب رضایت مشتری را شامل می شود. همچنین بلکولاد سلکشن شامل محصولاتی با ارزش غذایی بالا (با حفظ طعم عالی) مانند شکلات های بدون شکر/ بدون شکر افزوده نیز می باشد. محصولات خاص از جمله چیپس های مقاوم به حرارت، شیوها جهت دکوراسیون و حتی شکلات هایی به عنوان روکش بستنی در این گروه قرار می گیرند.

  • شکلات سكه اي شيري سلکشن 35%، شکلات شیری خاص با طعم خوشایند کاکائو و حس عسل
  •  شکلات سکه ای شیر کارامل 5/36%، شکلات شیری با طعم خوشایند کارامل

شکلات سكه اي شيري سلکشن

یکی از زیر مجموعه محصولات بلکولاد، سلکشن ها می باشند که محدوده وسیعی از محصولات در طعم های مختلف (از شکلات تلخ تیره، شیری تا سفید) و در ویسکوزیته های متفاوت جهت جلب رضایت مشتری را شامل می شود. همچنین بلکولاد سلکشن شامل محصولاتی با ارزش غذایی بالا (با حفظ طعم عالی) مانند شکلات های بدون شکر/ بدون شکر افزوده نیز می باشد. محصولات خاص از جمله چیپس های مقاوم به حرارت، شیوها جهت دکوراسیون و حتی شکلات هایی به عنوان روکش بستنی در این گروه قرار می گیرند.

مشاهده تمام جزئیات

شکلات واقعی بلژیکی

  • طیف وسیع از شکلاتهای بلژیکی با طعم عالی
  • تولید شده از دانه های کاکائوی انتخاب شده با دقت بالا وبرتورین تکنولوژی تولید شکلات
  • 100% کره کاکائو، 100% وانیل طبیعی

"بلژیک" یادآور شکلات در ذهن تمامی مردم دنیا می باشد. در بلکولاد ما مفتخریم که سهمی از این میراث غنی در شهرت فوق العاده  شکلات بلژیکی را به خود اختصاص داده ایم. از اینرو، ما سخت تلاش می کنیم که از طریق تعهد به کیفیت، نوآوری، خدمات به مشتری و به ویژه رهبری درطعم، به محافظت و افزایش این اعتبار و شهرت بپردازیم. به همین دلیل، شکلات بلکولاد صرفا در کارخانه بلکولاد در بلژیک تولید می گردد.

شکلات های سلکشن

یکی از زیر مجموعه محصولات بلکولاد، سلکشن ها می باشند که محدوده وسیعی از محصولات در طعم های مختلف (از شکلات تلخ تیره، شیری تا سفید) و در ویسکوزیته های متفاوت جهت جلب رضایت مشتری را شامل می شود. همچنین بلکولاد سلکشن شامل محصولاتی با ارزش غذایی بالا (با حفظ طعم عالی) مانند شکلات های بدون شکر/ بدون شکر افزوده نیز می باشد. محصولات خاص از جمله چیپس های مقاوم به حرارت، شیوها جهت دکوراسیون و حتی شکلات هایی به عنوان روکش بستنی در این گروه قرار می گیرند.

  • شکلات سكه اي شيري سلکشن 35%، شکلات شیری خاص با طعم خوشایند کاکائو و حس عسل
  •  شکلات سکه ای شیر کارامل 5/36%، شکلات شیری با طعم خوشایند کارامل

شکلات سكه اي شيري سلکشن

یکی از زیر مجموعه محصولات بلکولاد، سلکشن ها می باشند که محدوده وسیعی از محصولات در طعم های مختلف (از شکلات تلخ تیره، شیری تا سفید) و در ویسکوزیته های متفاوت جهت جلب رضایت مشتری را شامل می شود. همچنین بلکولاد سلکشن شامل محصولاتی با ارزش غذایی بالا (با حفظ طعم عالی) مانند شکلات های بدون شکر/ بدون شکر افزوده نیز می باشد. محصولات خاص از جمله چیپس های مقاوم به حرارت، شیوها جهت دکوراسیون و حتی شکلات هایی به عنوان روکش بستنی در این گروه قرار می گیرند.

مشاهده تمام جزئیات

سوال دارید؟ با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

تماس با ما

آیا به دنبال یکی از نمایندگان فروش پوراتوس در منطقه خود می گردید؟ با ما در تماس باشید!

اطلاعات بیشتر

مرکز شکلات

ما در مورد شکلات های نادر مشتاق هستیم- شکلاتهایی که منشا آن ها در برخی نقاط منتخب دنیا است. گستره کاملی از آن ها اکنون از 100 درصد ارگانیک گرفته تا آن هایی که به ندرت تجارت می شوند و آن هایی که در بلکولدا بلژیک تولید می شوند در دسترس هستند. ما همچنین شکلات های ترکیبی تولید می کنیم و تمام تقاضای های نانوایی ها را را پاسخ می دهیم.

اطلاعات بیشتر