براق کننده ها

ظاهر نقش مهمی در تصمیم مشتری در خرید کردن از مغازه دارد. براق کننده ها و دکوراسیون ها برای متمایز کردن محصولات نانی و شیرینی و تبدیل آن ها به مبادله ضروری هستند.

فواید استفاده از براق کننده های پوراتوس چه هستند؟

براق کننده های پوراتوس ارتقا عملی و خوبی را برای محصولات نانی و شیرینی پیشنهاد می کنند اما براق کننده های شیرینی ما صرفا بر روی رنگ و زیبایی محصولات تاکید ندارد بلکه طعم و بافت آن را نیز بهبود می بخشد و بر تازگی آن اهمیت می دهد.

از سال 1990، هنگامی که ما محصول براق کنندهی خود را اختراع و اجرا کردیم، نمونه کار های براق کنندهی خود را افزایش دادیم و طراحی ها و ابتکارات خود را توسعه دادیم تا نیاز های مشتریان را براورده کنیم.

Patisserie glazes

مرکز قنادی صنعتی

مراکز قنادی بین المللی ما از طریق فراهم آوردن امکانات و ابزار مورد نیاز مشتریان برای بهبود کسب و کارشان به آن ها کمک می کند.

Discover

All services

مرکز آموزش و نوآوری

در این مراکز نوآوری و تخصصی، میکوشیم تا در توسعه ایده های جدید و پیاده کردن تکنولوژی در عمل به شما کمک کنیم. به علاوه، این مراکز بخش اصلی در روند تلاشهای R&D میباشد که اغلب بر اساس بینش و تجربیات بدست آمده از تماس مستقیم با شما است.

Discover

All services